วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์


ราวๆ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 ครูเจี๊ยบได้มีโอกาสเดินทางไปจัดอบรมหลักสูตรถ่ายภาพผลิตสื่อ ที่อำเภอนางรอง จ. บุรีรัมย์ หนึ่งในสถานที่ที่พาผู้เข้าอบรมไปเรียนถ่ายภาพ คือ "ปราสาทเมืองต่ำ" ซึ่ง ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคำว่า เมืองต่ำ นี้ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่ในที่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในศิลปะปาปวนตอนต้น และลดความสำคัญลงไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18 และถูกทิ้งร้างในที่สุด จนเมื่อราวปี พ.ศ. 2490 จึงเริ่มมีการอพยพเข้ามาของชาวบ้าน มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง (ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรทเสรี)

หน้าบันปรางค์ประธาน


ตัวปราสาท ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก คือ ปรางค์อิฐ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลง องค์ปรางค์ทั้ง 5 ตั้งเรียงกันเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ แถวหลัง 2 องค์ ปรางค์ประธานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ตรงกลางแถวหน้า ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงส่วนฐาน ส่วนองค์อื่นๆ ที่เหลืออยู่ก็มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ปรางค์ทุกองค์มีประตูเข้าสู่ภายในปรางค์ได้ด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ด้านอื่นทำเป็นประตูหลอก แต่ปรางค์ประธานมีมุขหน้าอีกชั้นหนึ่ง (ที่มา: เว็บไซต์ http://www.tongteawthai.com/)


 ข้อมูลทั่วไป (แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org)
  • เวลาเปิด-ปิด: ปราสาทหินเมืองต่ำ เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. 
  • อัตราค่าเข้าชม:  ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท  หรือสามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์ได้  ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง โทร. 0 4463 1746

ถ่ายภาพโดย: ครูเจี๊ยบ